דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הבטחון בסיירת הירוקה

54.03.01.17

-3,000,000
בשנת 2004 תקציב השתתפות משרד הבטחון בסיירת הירוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-3,346,400
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)