דלג לתוכן עיקרי
54.03

רשות הגנים הלאומיים

תקציב מאושר: 90,855,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף רשויות פיקוח.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2001 תקציב רשות הגנים הלאומיים הוא ₪32,661,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪90,855,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪750,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪91,605,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪87,784,000 (95.83%)
  • רכש וקניות: ₪3,821,000 (4.17%)

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪50,637,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?