דלג לתוכן עיקרי
54.02.01.21

הכנסות הרשות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום רשות לשירותים ציבוריים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות הרשות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?