דלג לתוכן עיקרי
54.02.01.16

תמיכה בייעול צריכת החשמל

תקציב מאושר: 81,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום רשות לשירותים ציבוריים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב תמיכה בייעול צריכת החשמל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪81,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪21,743
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)