דלג לתוכן עיקרי
54.02.01.10

העסקת מתמחים

תקציב מאושר: 92,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום הרשות לשירותים ציבוריים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב העסקת מתמחים הוא ₪46,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪92,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪75,272
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)