דלג לתוכן עיקרי
54.02

הרשות לשירותים ציבוריים

תקציב מאושר: 30,314,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף רשויות פיקוח.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב הרשות לשירותים ציבוריים הוא ₪20,978,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,314,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪13,806,000 (45.54%)
  • רכש וקניות: ₪15,509,000 (51.16%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪15,399,667
תחת סעיף זה מוקצים 577 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?