דלג לתוכן עיקרי
54.01.01.34

הכנסות משירותים למתמחים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום רשות ההגבלים העסקיים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות משירותים למתמחים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?