דלג לתוכן עיקרי
54.01.01.26

החזר הוצאות משפט

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום רשות הגבלים עסקיים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב החזר הוצאות משפט לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?