דלג לתוכן עיקרי
54.01.01.17

נסיעות לחו"ל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום רשות ההגבלים העסקיים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב נסיעות לחו"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?