דלג לתוכן עיקרי
54

רשויות פיקוח

תקציב מאושר: 2,424,381,000
סעיף תקציבי בתקציב המדינה - תחת תת-הנושא הוצאות אחרות / הוצאות שונות.
לרוב משרד ממשלתי או סעיף הוצאה משמעותי.
בשנת 2024 תקציב רשויות פיקוח הוא ₪2,424,381,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪367,206,000 (15.15%)
  • תמיכות והעברות: ₪272,399,000 (11.24%)
  • רכש וקניות: ₪1,745,523,000 (72%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,160,757,514
תחת סעיף זה מוקצים 1,132 תקני כח אדם , ובנוסף 2 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?