דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב רשויות פיקוח הוא ₪4,187,073,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪583,886,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪5,963,238,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪382,053,000 (9.12%)
  • תמיכות והעברות: ₪353,068,000 (8.43%)
  • רכש וקניות: ₪3,412,699,000 (81.51%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪1,651,915,067
תחת סעיף זה מוקצים 1,085 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?