דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב הוצאות פיתוח הוא ₪96,786,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,088,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪6,388,617
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?