דלג לתוכן עיקרי
53.03.01.80

רזרבה להתיקרויות

תקציב מאושר: 1,617,000
תקנה תקציבית בתכנית בינוי בתי-משפט (תחת תחום בניית בתי-משפט בסעיף בניינים לבתי משפט).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב רזרבה להתיקרויות הוא ₪1,617,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)