דלג לתוכן עיקרי
53.03

בניית בתי-משפט

תקציב מאושר: 171,246,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משפטים ובתי משפט.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב בניית בתי-משפט הוא ₪146,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪171,246,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪124,994,644
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?