דלג לתוכן עיקרי
53.02.01.15

השתתפות בדיור הממשלתי - תב"ע לוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח משרד המשפטים (תחת תחום פיתוח משרד המשפטים בסעיף משפטים ובתי משפט).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות בדיור הממשלתי - תב"ע לוד הוא ₪970,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)