דלג לתוכן עיקרי
53.01.07.99

רזרבה להתייקרויות - השקעה ישירה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב כללי (תחת תחום פיתוח בתי משפט בסעיף משפטים ובתי משפט).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב רזרבה להתייקרויות - השקעה ישירה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)