דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משפטים ובתי משפט

53

30,607,000
בשנת 2019 תקציב משפטים ובתי משפט הוא ₪97,305,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,607,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪6,388,617
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?