דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משטרת ישראל הוא ₪284,489,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪13,985,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪298,474,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪15,028,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪226,080,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪284,326,364
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?