דלג לתוכן עיקרי
52.40.01.08

השתתפות במשרדי ממשלה

תקציב מאושר: 330,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח שירות בתי הסוהר (תחת תחום פיתוח - שירות בתי הסוהר בסעיף פיתוח המשרד לביטחון-).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב השתתפות במשרדי ממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪330,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪269,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)