דלג לתוכן עיקרי
52.40.01.07

השתתפות משרדי ממשלה

תקציב מאושר: -850,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח שירות בתי הסוהר (תחת תחום פיתוח - שירות בתי הסוהר בסעיף פיתוח המשרד לביטחון-).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב השתתפות משרדי ממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-850,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)