דלג לתוכן עיקרי
52.40.01.05

השתתפות המשרד לבטחון פנים

תקציב מאושר: -1,170,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח שירות בתי הסוהר (תחת תחום פיתוח - שירות בתי הסוהר בסעיף פיתוח המשרד לביטחון-).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב השתתפות המשרד לבטחון פנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,170,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)