דלג לתוכן עיקרי
52.10.03.20

מרכז הדרכה

תקציב מאושר: 1,554,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים לבינוי במ"י (תחת תחום משרד לביטחון פנים בסעיף מבני משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב מרכז הדרכה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,554,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?