דלג לתוכן עיקרי
52.10.03.10

תחנת חיפה

תקציב מאושר: 9,500,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים לבינוי במ"י (תחת תחום משרד לביטחון פנים בסעיף מבני משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב תחנת חיפה הוא ₪11,631,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪11,811,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)