דלג לתוכן עיקרי
52.10.03.03

בינוי בתי סוהר

תקציב מאושר: 169,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים לבינוי (תחת תחום תקציב פיתוח - משרד בסעיף פיתוח המשרד לביטחון-).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב בינוי בתי סוהר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪169,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪3,802,022
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)