דלג לתוכן עיקרי
52.10.02.40

השתתפות משרד המדע

תקציב מאושר: -1,554,000
תקנה תקציבית בתכנית פרויקטים במשרד לביטחון (תחת תחום תקציב פיתוח - משרד בסעיף פיתוח המשרד לביטחון-).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד המדע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,554,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?