דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב משימות ורכישות בזרועות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪417,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)