דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב משימות ורכישות בזרועות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪3,303,326
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)