דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפות המשרד בזרועות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,050,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?