דלג לתוכן עיקרי
52.10

משרד לביטחון פנים

תקציב מאושר: 84,450,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף מבני משטרה ובתי סוהר.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2007 תקציב משרד לביטחון פנים הוא ₪55,100,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪84,450,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪76,447,356
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?