דלג לתוכן עיקרי
52.03.22.94

השתתפות משרד הביטחון

תקציב מאושר: -11,800,000
תקנה תקציבית בתכנית בינוי ותשתיות (תחת תחום פיתוח בתי סוהר בסעיף מבני משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-11,800,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?