דלג לתוכן עיקרי
52.03.22.90

השתתפות במערך התעסוקה

תקציב מאושר: 1,792,000
תקנה תקציבית בתכנית בינוי ותשתיות (תחת תחום תקציב פיתוח בתי סוהר בסעיף פיתוח המשרד לביטחון-).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות במערך התעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,792,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪719,052
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)