דלג לתוכן עיקרי
52.03.21.30

השתתפות בלמ"ס

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית קשר ומערכות מידע (תחת תחום תקציב פיתוח בתי סוהר בסעיף פיתוח המשרד לביטחון-).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות בלמ"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?