דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2011 תקציב בתי סוהר חדשים ותוספת אגפי כליאה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,971,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,516,000.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪870,809
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)