דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תקציב פיתוח בתי סוהר הוא ₪89,984,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪222,149,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,328,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪225,477,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪374,008,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪115,598,865
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?