דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד השיכון - ועדת ההיגוי לרעידות אדמה

52.01.17.78

-250,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד השיכון - ועדת ההיגוי לרעידות אדמה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-250,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?