דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרדי ממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,150,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-607,200
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)