דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב השתתפות המשרד בפרוייקטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-4,200,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-592,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)