דלג לתוכן עיקרי
52.01.06.11

השתתפות משרד המשפטים בד"ש

תקציב מאושר: -760,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים במחשוב (תחת תחום מבנים למתקני משטרה בסעיף מבני משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות משרד המשפטים בד"ש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-760,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?