דלג לתוכן עיקרי
52.01.06.09

הכנסות מקרן החילוט - הלבנת הון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים במחשוב (תחת תחום תקציב פיתוח - משטרה בסעיף מבני משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מקרן החילוט - הלבנת הון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?