דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פיתוח המשרד לביטחון-

52

470,434,000
בשנת 2019 תקציב פיתוח המשרד לביטחון- הוא ₪533,575,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪470,434,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪14,540,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪484,974,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪60,866,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪667,471,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪521,143,777
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?