דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מבני משטרה ובתי סוהר

52

590,591,000
בשנת 2008 תקציב מבני משטרה ובתי סוהר הוא ₪336,386,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪590,591,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪39,225,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪629,816,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪11,844,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,649,656,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪307,869,652
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?