דלג לתוכן עיקרי
51.10.02.06

טרמינל אזרחי זמני

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שיווק ופינוי מחנות צה"ל (תחת תחום פרוייקטי משרד הביטחון בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב טרמינל אזרחי זמני לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?