דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיווק ופינוי מחנות צה"ל

51.10.02

1,333,353,000
בשנת 2024 תקציב שיווק ופינוי מחנות צה"ל הוא ₪1,333,353,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪505,007,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,838,360,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,256,227,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,361,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪440,497,065
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?