דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2022 תקציב מעבר צה"ל לנגב הוא ₪386,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪270,031,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪356,821,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪626,852,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪897,279,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,360,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪224,638,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?