דלג לתוכן עיקרי
51.09.01

רזרבה לעמידה במגבלה

תקציב מאושר: 7,823,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבות בסעיף דיור ממשלתי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב רזרבה לעמידה במגבלה הוא ₪7,823,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?