דלג לתוכן עיקרי
51.08.02.05

הכנסות מניהול נכסי הרכבת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות ניהול ובקרה (תחת תחום פעולות מרכזיות בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות מניהול נכסי הרכבת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?