דלג לתוכן עיקרי
51.08.01.05

השתתפות משרדים בבדיקת אגרות, היטלים וארנונה

תקציב מאושר: -3,000,000
תקנה תקציבית בתכנית גבייה ותשלומי שכר דירה (תחת תחום שכר דירה ותשלומים בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב השתתפות משרדים בבדיקת אגרות, היטלים וארנונה הוא ₪-3,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪-1,822,196
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)