דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה מגורמי חוץ למימון שכר דירה

51.08.01.03

-
בשנת 2015 תקציב הכנסה מגורמי חוץ למימון שכר דירה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)