דלג לתוכן עיקרי
51.08.01

גבייה ותשלומי שכר דירה

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שכר דירה ותשלומים בסעיף דיור ממשלתי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב גבייה ותשלומי שכר דירה לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,182,151,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,182,151,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-3,488,680
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?