דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שכר דירה ותשלומים

51.08

-
בשנת 2024 תקציב שכר דירה ותשלומים לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,182,151,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,182,151,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪32,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,186,868,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-3,488,680
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?