דלג לתוכן עיקרי
51.07.01.33

הוצאות לפרוייקטים שונים

תקציב מאושר: 178,000
תקנה תקציבית בתכנית בינוי קריות ומשרדי (תחת תחום בינוי משרדי ממשלה ובתי בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הוצאות לפרוייקטים שונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪178,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪1,094,245
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)